user_mobilelogo

Dementie

Voor mensen met dementie is voldoende en gezond eten en drinken belangrijk. Het zijn vaak kwetsbare mensen die vatbaar zijn voor ondervoeding en uitdroging.

Ook voor mensen die niet meer zelfstandig hun voeding kunnen kiezen is de diëtist er. Wij kunnen samen (met de mantelzorger) een passende oplossing vinden voor zo volwaardig mogelijke voeding

Wat is dementie?
Dementie is een verzamelbegrip voor ruim vijftig ziektes. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen of de verbindingen tussen de cellen kapot.Hierdoor functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen gaat de achteruitgang heel snel, terwijl de ziekte zich bij anderen traag ontwikkelt. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt. De ziekte vraagt veel van naasten en roept veel vragen op.

Bij dementie treden vaak problemen met eten op. Boodschappen doen en het bereiden van eten kan moeilijk worden. Soms verdwijnt de eetlust of het besef van voeding. Eten en drinken wordt soms zelfs niet meer herkend. Begeleiding bij eten is vaak nodig.

Moeite met kauwen, slikken, heel langzaam eten en/of veel aansporing nodig hebben kunnen oorzaken zijn van onvolwaardige voeding en onbedoeld gewichtsverlies. Hieraan kunnen echter ook gebitsproblemen ten grondslag liggen omdat deze bij dementie vaak laat worden onderkend.

Waarom de diëtist?
Vaak is het de mantelzorger die met de handen in het haar zit als eten niet meer goed lukt. Het is lastig uit te vinden wat wel lukt en wat bovendien goed is. Het is een zoektocht waarbij wij als diëtist als gids kunnen optreden. Ook als eten moeilijk is vinden we de best mogelijke oplossing voor volwaardige voeding. Ook kunnen we tal van tips geven waardoor eten leuker, makkelijker of beter herkenbaar wordt.

Uitdagingen?
De belangrijkste uitdaging is de herkenning van problemen met eten en het vinden van een werkbare en bij de persoon passende oplossing. Afstemming met en tussen diverse betrokkenen is belangrijk.

Samenwerking
Als de cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt daarmee instemt rapporteren wij aan de huisarts. Waar nodig wordt samengewerkt met de logopedist, fysiotherapeut, thuiszorgorganisatie en/of tandarts.