user_mobilelogo

Covid-19 / corona

Duidelijk dat covid-19 geen gewoon griepje is en dat het herstel na covid-19 veel aandacht vraagt. Omdat voeding bij het herstel extra aandacht vraagt krijgen we veel cliënten die herstellende zijn van het virus.

Wij hebben inmiddels ervaring met het begeleiden van cliënten die herstellende zijn van covid-19 en hebben daarvoor speciale protocollen

Als u gezond bent is eten meestal zo vanzelfsprekend dat u er niet eens bij stilstaat. Na covid-19 is dat bij een aantal mensen niet meer zo. Het lichaam kan zodanig van slag zijn dat "gewoon eten" niet meer lukt of onvoldoende is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sterk verminderde eetlust, smaak- en geurverlies, slikproblemen en kauwproblemen, moeheid, spierzwakte, misselijkheid en diarree. Na een periode van verminderde voedselinname kan zelfs het zogenaamde "refeeding syndroom" optreden. Er kan niet worden volstaan met het advies "ga maar gewoon weer lekker eten en bewegen". Wij begrijpen u en weten dat een aantal patiënten na covid-19 gespecialiseerde voedingsadviezen nodig heeft. Meestal geeft uw specialist of huisarts daarvoor uit zichzelf een verwijzing, maar u kunt ook zelf aangeven dat een verwijzing nodig is. Vaak is multidisciplinaire begeleiding nodig. Daarom werken wij nauw samen de huisarts, praktijkondersteuning niet alleen de diëtist is nodig Mocht u twijfelen, neem dan gerust contact met ons op.