user_mobilelogo

Maagverkleining / Bariatrische chirurgie

Ernstig overgewicht is niet alleen vervelend, het kan ook uw gezondheid schaden. Het lukt niet iedereen om er iets aan te doen. Als niets lukt kan bariatrische chirurgie, meestal met een maagverkleining een laatste redmiddel zijn. Het is een grote operatie met grote gevolgen voor uw manier van leven. De kans op complicaties is relatief groot. U moet zich hierover goed laten informeren.

Wij hebben veel ervaring met het bestrijden van ernstig overgewicht. We weten welke uitdaging dit voor u is. Onze begeleiding heeft vaak resultaat omdat we samenwerken met andere zorgaanbieders, zoals de fysiotherapeut en psycholoog. Lukt het niet, dan kan bariatrische chirurgie een laatste redmiddel zijn.

De diëtist

Vanzelfsprekend zetten we er maximaal op in om een maagverkleining te voorkomen. Vaak doen we dat samen met andere zorgaanbieders. Mocht het echt niet lukken om af te vallen en is het toch dringend nodig dan kunt u een maagverkleining met de huisarts bespreken. Een kliniek kan u vragen om een verklaring van ons. In dat geval kunt u ons vragen een rapport op te maken van onze begeleiding en conclusies. Hieraan zijn kosten verbonden. Uw diëtist informeert u hierover.

We behandelen ook cliënten na een maagverkleining en weten dat het een zware ingreep is. Na de ingreep kunt u niet meer eten zoals u gewend was. Vaak kunt u veel minder eten waardoor u belangrijke voedingsstoffen gaat missen. We ondersteunen u graag om uw voeding af te stemmen en afgestemd te houden op uw nieuwe mogelijkheden en beperkingen. Als u veel bent afgevallen wilt u vast niet opnieuw aankomen. Ook daar kunnen we u bij begeleiden.

Wanneer een maagverkleing

Alleen mensen met ernstig overgewicht die met de juiste begeleiding niet af kunnen vallen, kunnen een maagverkleining krijgen. Of een maagverkleining geschikt voor u is hangt niet alleen af van uw gewicht. Vaak zijn er onderliggende oorzaken die het onverstandig maken om een maagverkleining te laten uitvoeren. Als het goed is wordt u hierop gescreend.

Een maagverkleining is mogelijk bij een Body Mass Index (BMI) van meer dan 40. Heeft u een BMI tussen 35 en 40 en aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk of slaapapneu, dan kan een maagverkleing ook worden overwogen. Uw leeftijd moet tussen 18 en 65 jaar liggen. Bent u ouder dan 65 jaar? Overleg dan met uw arts. Soms maken artsen een uitzondering. Bijvoorbeeld als ze denken dat de voordelen voor u groter zijn dan de risico’s van de operatie. Uw totale gezondheid moet voldoende zijn om de zware operatie goed te kunnen doorstaan en goed te kunnen herstellen.

Er kunnen redenen zijn waarom om een maagverkleining niet mogelijk is. Denk aan eetstoornissen, ernstige depressie, alcoholverslaving of drugsverslaving. Ook als een te behandelen hormoonafwijking het overgewicht veroorzaakt komt u niet in aanmerking. Bij zwangerschap of de wens om op korte termijn zwanger te worden is een maagverkleining niet verstandig. Heeft u een ziekte waar u op korte termijn aan kunt overlijden dan zal een maagverkleining worden afgewezen.

Alles opgelost?

Met de operatie verandert er veel. Een garantie dat alle problemen verdwijnen is er niet. Soms ruilt u het ene probleem in voor een ander. In elk geval heeft u een nieuwe leefstijl nodig om goede resultaten te kunnen vasthouden. Bij complicaties kan opnieuw aanpassen nodig zijn. Persoonlijk voedingsadvies is erg belangrijk.

Meer informatie

Op de website van de thuisarts kunt u meer informatie vinden.