user_mobilelogo

Ondervoeding

Ondervoeding wordt niet altijd als een probleem gezien, maar is dat wel. Vaak is het een gevolg van andere problemen, zowel medisch, psychisch als sociaal.

Wij hebben veel ervaring met de behandeling van ondervoeding. We kennen de oorzaken en weten hoe belangrijk het is om ondervoeding tegen te gaan

Wat is ondervoeding?

In het algemeen wordt er gesproken over ondervoeding wanneer er (bij ziekte) sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van:

  • meer dan 10% in de laatste 6 maanden of
  • meer dan 5% in de laatste maand.

Verder is er ook sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index (BMI (gewicht / lengte2) van kleiner dan 18,5. Ouderen (>65 jaar) zijn al bij een BMI van < 20kg/m2 ondervoed.

Is ondervoeding een probleem?

Ondervoeding wordt vaak te laat herkend en behandeld. Bij ondervoede mensen is er vaak sprake van complexe problematiek. De signalen zoals van gewichtsverlies, een verminderde eetlust, een te lage voedingsinname worden vaak te laat opgepikt door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, maar ook door de patiënten zelf, hun mantelzorgers en hun naaste familie. Tijdige herkenning en behandeling voorkomt veel problemen.

Wat kunnen wij betekenen?

De diëtist zal de voeding optimaliseren, rekening houdend met de voorkeuren en gewoonten van de cliënt / patiënt. Op basis van de behoefte aan energie en ewitten geeft de dietist advies. Er kan ook een handknijpkrachtmeting en een BIA-meting worden gedaan om hiermee de diagnose ondervoeding te kunnen vaststellen. Als met gewone energie- en eiwitverrijkte voeding de behandeldoelen niet gehaald kunnen worden is gebruik van dieetvoeding voor medisch gebruik mogelijk. De diëtist kan deze voeding regelen en thuis laten bezorgen. Er wordt regelmatig overlegd of de gewone voeding in combinatie met de dieetvoeding voldoende effect heeft of dat er een aanpassing gewenst is. Dieetvoeding wordt vergoed door de zorgverzekeraars als er een medische indicatie is, waarbij het meestal verrekend wordt met het eigen risico. De diëtist legt uit hoe deze vergoeding geregeld is per zorgverzekeraar. Na enige tijd kunnen de spiermassametingen worden herhaald om het effect van de behandeling te kunnen meten.

Meer informatie

Voor ouderen is er de website "goed gevoed ouder worden".